Job Title

Senior Project Manager NHPMPL-312

  • Position:
  • Salary: 16000zł - 18000zł
  • Location:
  • Job ID: 04253
  • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Senior Project Manager
We are currently seeking a Senior Project Manager to help our client with complex, large-sized, cloud migration projects. You’ll be accountable for budgeting, planning, and managing internal and external stakeholders at all levels of an organization.

Responsibilities:

 – Planning and executing large, multi-supplier Cloud Migration projects
 – Creating and maintaining core project documentation: Project Business Case, Project Plan, Risk&Issue Log, RACI, etc.
 – Monitoring and controlling project cost, schedule, and deliverables
 – Communicating and reporting project steps and progress to internal and external stakeholders
 – Motivating and driving multiple teams of experts to achieve the common goal
 – Maintaining a professional relationship with the company’s clients
 – Coordinating and negotiating contracts with already existing as well as new suppliers 

Must have skills:
 – minimum of 10 years of commercial experience
 – at least 6 years of Project Management
 – English language proficiency
 – PMP/PMI certification will be considered an asset

Employment location:
80% – 100% of the work can be carried out remotely. Travel may be required (when it will be safe)

Employment type:
Employment contract, B2B, Direct placement

 

Старший менеджер проектів
NinjaHunters шукають старшого менеджера проектів для допомоги нашим клієнтам в реалізації складних та великих проектів по хмарним міграціям. Ви відповідатимете за формування бюджета, планування та управління внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами на всіх рівнях організації.

Обов’язки:
 – Планування та виконання великих проектів з міграції у хмару за участю кількох постачальників.
 – Створення та ведення основної проектної документації: Бізнес-кейси, плани проектів, журнали ризиків та шкід, RACI тощо
 – Моніторинг та контроль вартості і результатів проекту
 – Комунікація та звітність про кроки та хід проекту перед внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами
 – Мотивація та управління декількома командами експертів для досягнення спільної мети
 – Підтримка професійних відносин із клієнтами компанії
 – Координація та ведення переговорів щодо контрактів з уже існуючими та новими постачальниками

Необхідні навички:
 – мінімум 10 років комерційного досвіду
 – не менше 6 років досвіду управління проектами
 – Знання англійської мови
 – Сертифікація PMP/PMI розглядатиметься як перевага

Місце роботи:
80% – 100% роботи може виконуватись віддалено. Можуть знадобитися відрядження

Тип зайнятості:
Трудовий договір, B2B

 

Tags: cloud, cloud migration, cloud project, jobs, migration, ninja hunters, ninja project manager, PMP, technology

Join Our Free Newsletter

Too busy to search? Sign-up for our newsletter and get notified about new exciting jobs ahead of you!

Have a Question?

We are here to help. Email us or call +48 571 471 285
Contact Us